Telefon
WhatsApp
Çinko
Çinko

Güçlü bir antioksidandır, Testis gelişiminde, spermatozoanın enerji üretiminde, kromatinlerin kümelenmesinde, akrozom reaksiyonunda, spermdeki kromatin stabilizasyonunda, testosteronun dihidrotestosterona dönüşümünde rol oynar.

İnfertil hastalara çinko tedavisinin sonunda sperm sayısı ve hareketliliğinde anlamlı artış ve ayrıca antisperm antikor düzeylerinde azalma gözlendiği bildirilmiştir. İnfertil hastalar da sperm de çinko düzeylerinin daha düşük olduğu gösterilmiştir.

İnfertil erkeklere çinko takviyesinin canlı doğum ve klinik gebelik oranlarında anlamlı artış sağladığı belirtilmektedir