Telefon
WhatsApp
C Vitamini
C Vitamini

Suda çözünen güçlü bir antioksidandır.

Seminal plazmadaki konsantrasyonu serumdakinden yaklaşık 10 kat daha fazladır ve seminal plazmadaki toplam antioksidan kapasitenin yaklaşık %65'ine katkı sağlar.

ilk tüp bebek tedavilerinde başarısızlık sonrasında sperm testlerinde yüksek DNA fragmantasyon hasarı olan (TUNEL >%15) hastalara iki ay boyunca C vitamini (1g/gün) ve E vitamini (1g/gün) kombinasyonu verilmiş. Bu hastaların DNA fragmantasyon hasarı azalmış olup klinik gebelik oranlarında anlamlı artış olduğu rapor edilmiştir. E ve C vitamin tedavisinin sperm DNA fragmantasyonunu azalttığı ve sperm sayı ve hareketliliğini artırdığı izlenmiştir.