Telefon
WhatsApp
Coenzyme Q 10
Coenzyme Q 10

Seminal sıvıda yoğun olan CoQ10 hücre içi ve hücre dışı hareketlilik göstermektedir.

Varikosel olgularında tedaviden sonra ve Gonadotropin (r- FSH) tedavileri sonrasında da CoQ10 artışı olmaktadır. Çift kör randomize plasebo kontrollü çalışmalar da 6 ay CoQ10 kullanımı sonrasında seminal sıvı da ve spermatozoada CoQ10 artışı ile mitokondrinin solunum zincirinde düzelme, antioksidan kapasitenin artışı ve sonuçta sperm parametrelerinde özellikle ileri hareketlilikte artış, spontan gebelik ve üremeye yardımcı tedavi yöntemleri kullanımı ile fertilizasyonda artış olduğu ilgili çalışmalarda görülmektedir.

CoQ10 6 ay süre ile kullanımı sonrası sperm sayı ve motilitesinde artış gözlemlenmiştir.

Serum inhibin B seviyeleri artarken, FSH düşmesi sadece sperm fonksiyonu değil, Sertoli hücre fonksiyonunda da artış görülmesini açıklamaktadır.

 

Kaynaklar:

Salvio G, Cutini M, Ciarloni A, Giovannini L, Perrone M, Balercia G. Coenzyme Q10 and Male Infertility: A Systematic Review. Antioxidants (Basel). 2021 May 30;10(6):874. doi: 10.3390/antiox10060874. PMID: 34070761; PMCID: PMC8226917.

Tremellen K, Miari G, Froiland D, Thompson Aust NZ. A randomised control trial examining the effect of an antioxidant (Menevit) on pregnancy outcome during IVFICSI treatment. J Obstet Gynaecol. 2007 Jun;47(3):21621.